AVALEHT

KARLIIS

Väärt abi ohutu ja kvaliteetse toidu käitlemiseks!

Karliis OÜ lähtub oma tegevuses alati iga kliendi konkreetsetest vajadustest ning soovidest. Me ei paku Teile tüüplahendusi! Suudame leida sobivad võimalused ohutuks toidu käitlemiseks ja dokumentatsiooni haldamiseks just Teie ettevõtte vajadusi silmas pidades.

Oleme Teie parimaks abimeheks seadusest tulenevate arusaamatuste lahendamisel ja riikliku järelvalveameti nõudmiste täitmisel. Aitame koostada ja täiendada enesekontrolli dokumente ning oleme abiks nende edaspidisel administreerimisel. Pakume sobivaid lahendusi toiduohutuse alaste õigusaktide kohaldamisel lähtuvalt just Teie ettevõtte eripäradest.

Samuti nõustame Teie ettevõtet ebakvaliteetse tulemusega seotud probleemide põhjuste väljaselgitamisel, kaasates vajadusel tööprotsessi oma ala spetsialiste ja teadlasi.